Γεώργιος Πατρινός

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Φαρμακευτικής
email: gpatrinos[AT]upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969 954
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα