Γεώργιος Πατρινός

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Φαρμακευτικής
email: gpatrinos@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969 954
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα