Ανδρέας Καναβός

Ιδιότητα: Επικ. Καθηγητής
Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
email: akanavos@ionio.gr 
Τηλέφωνο: +30 26710 27311
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα