Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
email: antonako@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 487
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα