Κυριάκος Σγάρμπας

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
email: sgarbas@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 470
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα