Παύλος Κωστέας

Ιδιότητα: Director of the Cyprus Bone Marrow Donor Registry
Τμήμα: Karaiskakio Foundation, Nicosia, Cyprus