Κυριάκος Καρκούλιας

Ιδιότητα: Επίκ. Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής
email: karkoulias@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 999822
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα