Βασίλης Κουτσουρίδης

Ιδιότητα: Διδάκτωρ, Ερευνητής
Τμήμα: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας ΙΤΕ, Ηράκλειο
email: vcutsuridis@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2810 39 1138
Περισσότερα:
  Προσωπική Ιστοσελίδα