Ευστράτιος Κοσμίδης

Ιδιότητα: Επίκ. Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής ΑΠΘ
email: kosmidef@med.auth.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 999 240
Περισσότερα:
 Προσωπική Ιστοσελίδα