Ιωάννης Σταματίου

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
email: stamatiu@ceid.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610-997636
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα