Γεώργιος Παυλίδης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
email: pvlds@ceid.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 997535
Περισσότερα: Προσωπική Ιστοσελίδα