Γεώργιος Πάιρας

Ιδιότητα: Επίκ. Καθηγητής
Τμήμα: Φαρμακευτικής
email: pairas@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969 327
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα