Διονύσιος Συνετός†

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής