Διεύθυνση Σπουδών

Ζωή Λυγερού, Καθηγήτρια

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα

tel: +30 2610997610
fax: +30 2610991769
e-mail: lygerou[at]med.upatras.gr, z_lygerou[at]yahoo.com