Αδαμαντία Μητσάκου

Ιδιότητα: Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιατρικής
email: mitsacos@med.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969 156