Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

1ο έτος

Α’ εξάμηνο

Β’ εξάμηνο

 

2ο έτος

Γ’ εξάμηνο