Σπυρίδων Σύγγελος

Ιδιότητα: Επίκ. Καθηγητής
Τμήμα: Ιατρικής