Σωτήρης Νικολετσέας

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής
email: nikole[AT]cti.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 965
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα