Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας

Κωδικός: LSI302
Είδος: Κατεύθυνσης (3ου εξαμήνου)
ECTS: 4