Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας

Κωδικός: LSI302
Είδος: Κατεύθυνσης (3ου εξαμήνου)
ECTS: 4

Eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1168/

Συντονιστής: Β. Μεγαλοοικονόμου

Περιεχόμενο: Προεπεξεργασία δεδομένων, data cleansing
Εξαγωγή χαρακτηριστικών, επιλογή χαρακτηριστικών, μείωση διαστατικότητας (Singular value decomposition)
Εισαγωγή σε βασικές μεθόδους επεξεργασίας σημάτων (DFT, wavelets)
Μέθοδοι συμπίεσης δεδομένων (scalar and vector quantization, lossless and lossy compression)
Εξόρυξη γνώσης από Βάσεις Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων
Τεχνικές Ομαδοποίησης, Ταξινόμησης και Πρόβλεψης (clustering, classification, prediction), δέντρα απόφασης
Ανακάλυψη συσχετίσεων – Bayesian Networks
Ευρετήρια Χωρικών δεδομένων (Spatial Access Methods – k-d trees, quadtrees, z-ordering, space filing curves, R-trees)
Ευρετήρια πολυμέσων γενικής χρήσης, GEMINI approach
Βάσεις χωρικών και χρονικών δεδομένων
Τεχνικές searching by content σε Βάσεις Πολυμέσων ? χρονοσειρές, εικόνες, video
Fractals σε Βάσεις Δεδομένων ? self-similarity δεδομένων, fractal dimension
Εφαρμογές σε Βάσεις Βιοϊατρικών Δεδομένων
Διαχείριση και Ανάλυση Ροών Δεδομένων