Ιωάννης Χατζηλυγερούδης

Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής
email: ihatz[AT]ceid.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 937
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα