Αθανάσιος Τσακαλίδης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
email:  tsak@cti.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 936
Περισσότερα:
Προσωπική ιστοσελίδα