Αθανάσιος Κούτρας

Ιδιότητα: Επίκ. Καθηγητής
Τμήμα: Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ Πατρών
email: koutras@teipat.gr
Τηλέφωνο: +30 2621 025 440
Περισσότερα:
Προσωπική Ιστοσελίδα