Κωνσταντίνος Θεοφιλάτος

Ιδιότητα: Ερευνητής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
email:  theofilk[at]ceid.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996 985
Περισσότερα:
Προσωπική ιστοσελίδα