Κωνσταντίνος Θεοφιλάτος

Ιδιότητα: Lecturer in Bioinformatics
Τμήμα King’s College London
email: k.theofilatos@insybio.com
Τηλέφωνο: +30 2610 996 985
Περισσότερα:
Προσωπική ιστοσελίδα