Συντονιστική Επιτροπή

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1 Ζωή Λυγερού Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής
 
ΜΕΛΗ
1 Βασίλειος Αναστασόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
2 Παύλος Βασιλάκος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
3 Αναστάσιος Μίντζας Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
4 Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΥΠ
5 Αθανάσιος Τσακαλίδης Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΥΠ
6 Ιωάννης Ζαρκάδης Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
7 Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου Αν. Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΥΠ
8 Σταύρος Ταραβήρας Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
9 Κωνσταντίνος Φλυτζάνης Αν. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
10 Γεώργιος Πατρινός Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής
11 Σταύρος Τοπούζης Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής
12 Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα ΜΗΥΠ